Nội dung phim:

Mở mắt tỉnh giấc, thế giới đại biến. Một trường cấp 3 quen thuộc giảng dạy Ma pháp, cổ vũ các học sinh phải trở thành Ma pháp sư xuất sắc.

Bên ngoài đô thị, lũ yêu ma quỷ quái đăng chằm chằm nhìn loài người như hổ đói, chực chờ tấn công. Thế giới vốn tôn sùng khoa học giờ đây tôn sùng Ma pháp... Mạc Phàm phát hiện hầu hết mọi người chỉ học được một hệ ma thuật, nhưng cậu lại là một pháp sư toàn năng...

Phân chia đẳng cấp:

Pháp sư: Học đồ - Sơ giai Pháp sư - Trung giai Pháp sư - Cao giai Pháp sư - Siêu giai Pháp sư - Cấm chú Pháp sư.

Yêu ma: Yêu ma - cấp Nô bộc - cấp Chiến tướng - cấp Thống lĩnh - cấp Quân chủ - cấp Đế hoàng.

Khế ước thú: cấp Bảo bảo - kỳ Ấu niên - kỳ Trưởng thành - kỳ Thành thục - Đỉnh cao kỳ